Igekötők jelentése

 

Ebben a fejezetben az igekötők használatának rutinosabbá tételét kívánjuk elősegíteni.

Egy-egy kivétellel az igekötők jelentése egységesnek mondható a német nyelvben, melyre a következő pár oldalon szeretnénk rávilágítani.

 

 

 

ad geben, gab, h. gegeben

átad übergeben, übergab, h. übergeben

bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben

kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben

hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben

megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben

visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben

 

 

áll stehen, stand, i. gestanden

átáll herüber/stehen, stand herüber, i. herübergestanden

hinüber/stehen, stand hinüber, i. hinübergestanden

feláll auf/stehen, stand auf, i. aufgestanden

kiáll (kibír) aus/stehen, stand aus, i. ausgestanden

visszaáll zurück/stehen, stand zurück, i. zurückgestanden

 

 

állít stellen, stellte, h. gestellt

átállít (szerkezetet) um/stellen, stellte um, h. umgestellt

beállít (beigazít) ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt

felállít auf/stellen, stellte auf, h. aufgestellt

kiállít (közszemlére; iratot) aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt

visszaállít (visszatesz) zurück/stellen, stellte zurück, h. zurückgestellt

odaállít hin/stellen, stellte hin, h. hingestellt

 

 

alszik schlafen, schlief, i. geschlafen

elalszik ein/schlafen, schlief ein, i. eingeschlafen

kialszik aus/schlafen, schlief aus, i. ausgeschlafen

elalszik (későn ébred) verschlafen, verschlief, i. verschliefen

 

 

belép treten, trat, i. getreten

kilép heraus/treten, trat heraus, i. herausgetreten

hinaus/treten, trat hinaus, i. hinausgetreten

átlép übertreten, übertrat, i. übertreten

fellép herauf/treten, trat herauf, i. heraufgetreten

hinauf/treten, trat hinauf, i. hinaufgetreten

fellép (vki/vmi ellen) auf/treten, trat auf, i. aufgetreten

lelép hinab/treten, trat hinab, i. hinabgetreten

herab/treten, trat herab, i. herabgetreten

 

 

cserél tauschen, tauschte, h. getauscht

becserél ein/tauschen, tauschte ein, h. eingetauscht

um/tauschen, tauschte um, h. umgetauscht

kicserél aus/tauschen, tauschte aus, h. ausgetauscht

 

 

dob werfen, warf, h. geworfen

bedob herein/werfen, warf herein, h. hereingeworfen

hinein/werfen, warf hinein, h. hineingeworfen

kidob heraus/werfen, warf heraus, h. herausgeworfen

hinaus/werfen, warf hinaus, h. hinausgeworfen

ledob herunter/werfen, warf herunter, h. heruntergeworfen

hinunter/werfen, warf hinunter, h. hinuntergeworfen

átdob herüber/werfen, warf herüber, h. herübergeworfen

hinüber/werfen, warf hinüber, h. hinübergeworfen

eldob weg/werfen, warf weg, h. weggeworfen

 

 

dolgozik arbeiten, arbeitete, h. gearbeitet

átdolgoz um/arbeiten, arbeitete um, h. umgearbeitet

überarbeiten, überarbeitete, h. überarbeitet

bedolgoz ein/arbeiten, arbeitete ein, h. eingearbeitet

hin/arbeiten, arbeitete hin, h. hingearbeitet

feldolgoz bearbeiten, bearbeitete, h. bearbeitet

verarbeiten, verarbeitete, h. verarbeitet

kidolgoz aus/arbeiten, arbeitete aus, h. ausgearbeitet

összedolgozik zusammen/arbeiten, arbeitete zusammen, h. zusammenge-

arbeitet

 

 

elvesz nehmen, nahm, h. genommen

elvesz vmit/vkit vmitől/vkitől weg/nehmen, nahm weg, h. weggenommen

átvesz ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen

levesz herunter/nehmen, nahm herunter, h. heruntergenommen

kivesz heraus/nehmen, nahm heraus, h. herausgenommen

felvesz auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen

bevesz ein/nehmen, nahm ein, h. eingenommen

 

 

emel heben, hob, h. gehoben

beemel herein/heben, hob herein, h. hereingehoben

hinein/heben, hob hinein, h. hineingehoben

leemel (leszed) herunter/heben, hob herunter, h. heruntergehoben

kiemel heraus/heben, hob heraus, h. herausgehoben

felemel auf/heben, hob auf, h. aufgehoben

átemel herüber/heben, hob herüber, h. herübergehoben

hinüber/heben, hob hinüber, h. hinübergehoben

 

enged lassen, ließ, h. gelassen

elenged vkit/vmit los/lassen, ließ los, h. losgelassen

elenged vkit (menni enged) fort/lassen, ließ fort, h. fortgelassen

weg/lassen, ließ weg, h. weggelassen

elenged vkit (szabadon enged) frei/lassen, ließ frei, h. freigelassen

 

 

épít bauen, baute, h. gebaut

átépít um/bauen, baute um, h. umgebaut

beépít ein/bauen, baute ein, h. eingebaut

hinein/bauen, baute hinein, h. hineingebaut

felépít auf/bauen, baute auf, h. aufgebaut

kiépít aus/bauen, baute aus, h. ausgebaut

leépít ab/bauen, baute ab, h. abgebaut

 

 

esik fallen, fiel, i. gefallen

átesik über/fallen, fiel über, i. übergefallen

herüber/fallen, fiel herüber, i. herübergefallen

hinüber/fallen, fiel hinüber, i. hinübergefallen

beesik ein/fallen,fiel ein, i. eingefallen

kiesik heraus/fallen, fiel heraus, i. herausgefallen

hinaus/fallen, fiel hinaus, i. hinausgefallen

leesik herunter/fallen, fiel herunter, i. heruntergefallen

hinunterfallen, fiel hinunter, i. hinuntergefallen

szétesik zerfallen, zerfiel, i. zerfallen

auseinander/fallen, fiel auseinander, i. auseinandergefallen

összeesik zusammen/fallen, fiel zusammen, i. zusammengefallen

 

 

él leben, lebte, h. gelebt

megél erleben, erlebte, h. erlebt

kiél sich aus/leben, lebte sich aus, h. sich ausgelebt

átél durchleben, durchlebte, h. durchlebt

 

 

fizet zahlen, zahlte, h. gezahlt

befizet ein/zahlen, zahlte ein, h. eingezahlt

kifizet aus/zahlen, zahlte aus, h. ausgezahlt

lefizet bezahlen, bezahlte, h. bezahlt

visszafizet zurück/zahlen, zahlte zurück, h. zurückgezahlt

 

 

fordul drehen, drehte, h. gedreht

átfordul sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

megfordul sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

 

 

fut laufen, lief, i. gelaufen

átfut herüber/laufen, lief herüber, i. herübergelaufen

hinüber/laufen, lief hinüber, i. hinübergelaufen

befut herein/laufen, lief herein, i. hereingelaufen

hinein/laufen, lief hinein, i. hineingelaufen

felfut herauf/laufen, lief herauf, i. heraufgelaufen

hinauf/laufen, lief hinauf, i. hinaufgelaufen

lefut ab/laufen, lief ab, i. abgelaufen

szétfut auseinander/laufen, lief auseinander, i. auseinandergelaufen

összefut zusammen/laufen, lief zusammen, i. zusammengelaufen

visszafut zurück/laufen, lief zurück, i. zurückgelaufen

 

 

 

hoz bringen, brachte, h. gebracht

kihoz heraus/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

hinaus/bringen, brachte hinaus, h. hinausgebracht

behoz herein/bringen, brachte herein, h. hereingebracht

hinein/bringen, brachte hinein, h. hineingebracht

áthoz herüber/bringen, brachte herüber, h. herübergebracht

hinüber/bringen, brachte hinüber, h. hinübergebracht

felhoz herauf/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

lehoz herunter/bringen, brachte herunter, h. heruntergebracht

hinunter/bringen, brachte hinunter, h. hinuntergebracht

magával hoz mit/bringen, brachte mit, h. mitgebracht

 

 

 

 

 

A folytatást az alábbi honlapunkon találhatja:

www.instantdeutsch.jimdo.com