TÚLÓRA

A normál munkaidő napi 8, heti 40 órában meghatározott, de majdnem minden szakmában a kollektív szerződéseknek köszönhetően ez 38,5 órára rövidült. A teljes munkaidő mértéke legfeljebb napi 10, heti 50 órára korlátozott. Túlóra csak akkor rendelhető el, ha az a törvényi rendelkezések értelmében megengedett, és nem áll ellentétben a munkavállaló érdekeivel. Túlóra teljesítése csak kivételes esetben - például megnövekedett munkavégzési szükséglet esetén engedélyezett. A túlóra mértékének felső határa hetenként 5 óra. Ezen felül további heti 5 túlóra engedélyezett, naptári évenként azonban a túlórák száma összességében nem haladhatja meg a 60 órát. Időhatár nélküli túlóra csak rendkívüli esetekben rendelhető el, mint például szükséghelyzetben, természeti katasztrófáknál. A túlórákat vagy 50 százalékos pótlékkal kell díjazni, vagy megfelelő időkiegyenlítést kell biztosítani, vagyis egy túlóráért 1,5 óra időkiegyenlítés jár. Vegyes variációkról is meg lehet állapodni, konkrétan az a döntő, hogy miben állapodtak meg az adott kollektív szerződésben, az üzemi megállapodásokban vagy a munkaszerződésben