Társadalombiztosítás

Az osztrák társadalombiztosítási rendszer magába foglalja az öregség, betegség, anyaság, rokkantság, fogyatékosság, valamint munkanélküliség esetén nyújtott ellátásokat.
Ausztriában a nyugdíjkorhatár nők esetében 60, férfiaknál 65 év. A nyug¬díjjogosultság feltétele minimum 180 hónap időtartamú járulékfizetési időszak megléte, vagy a nyugdíjat megelőző 360 hónapban 180 hónapnyi biztosított időszak.


A két ország között megkötött, szociális biztonságról szóló egyezményben (2000. évi CXXIII törvény) már uniós csatlakozásunk előtt szabályozták a munkanélküli járadék iránti jogosultság megalapozásaként a mindkét országban teljesített biztosítási idők összevonhatóságát. A szociális biz¬tonságról szóló egyezmény szabályozásával ellentétben az EU jogszabályi előírásai nem rögzítenek semmilyen időtartamot arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kell a magyar munkavállalónak Ausztriában foglalkoztatás¬ban állnia ahhoz, hogy jogosult legyen munkanélküli járulékra. Az EU-s rendelkezések értelmében csupán annyi az előfeltétel, hogy a munka¬vállalónak a munkanélkülivé válás időpontját megelőzően biztosítási időt kellett szereznie Ausztriában.
Társadalombiztosítási járulék fizetése szinte minden foglalkozási csoport esetén kötelező, cserébe meghatározott ellátásokat lehet igénybe venni. A járulékfizetők térítésmentesen igénybe vehetik az állami kórházak, vala¬mint a betegbiztosító pénztárral szerződésben álló orvosok, szakorvosok szolgáltatásait. Az ingyenes ellátás igénybevételéhez fel kell mutatni az ún. beteglapot (Krankenschein). A társadalombiztosítási járulékot a munkálta¬tó fizeti be az illetékes hatóságnak. A munkáltató feladata a munkavállalók társadalombiztosítási rendszerbe történő bejelentése is. A bejelentés után minden biztosított TAJ számot kap.
Egyedülálló szülők vagy alacsony jövedelmű családok a gyermekgondo¬zási segély mellé további támogatást kaphatnak. A gyermekgondozási segélyt abban az országban fizetik ki, ahol egyik vagy mindkét szülő ke¬reső tevékenységet folytat. Amennyiben a szülők különböző tagállamok¬ban vannak foglalkoztatva, akkor a családi ellátás kifizetésére az az állam köteles, amelyben a gyermek lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A támogatás összege a gyermekek számától, életkorától és esetleges fogyatékosságuk mértékétől függően változik.
Az EU/EGT állampolgárok bármely tagállamban jogosultak a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére. Munkaviszonya megszűnése esetén ke¬resse fel a helyi munkaügyi szervet, és minden esetben kérje munkaviszonyának igazolását az E301-es nyomtatványon, valamint érdeklődjön a munkanélküli ellátás igénybevételének lehetőségéről.
Az uniós országokból érkező turisták sürgősségi egészségügyi ellátásra való jogosultságát az EU egyes tagállamaiban az Európai Egészségbiztosí¬tási Kártya (EU Kártya) biztosítja. Az EU Kártyát a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állítja ki, érvényességi ideje 1 év.

 

 

 

 

 

 

Fizetett alkalmazott

Bérmunkások

 

Munkáltató

Munkavállaló

Munkáltató

Munkavállaló

Nyugdíjbiztosítás

9.25

9.25

9.25

9.25

További összegek

3.30

1.00

3.30

1.00

Betegbiztosítás

3.50

3.40

3.95

3.95

Munkanélküli biztosítás

3.00

3.00

3.00

3.00

Lakásvásárlási hozzájárulás

0.50

0.50

0.50

0.50

Munkaügyi kamarai hozzájárulás

-

0.50

0.0

0.50

Balesetbiztosítás

1.40

1.30

-

1.4

Egyéb

-

-

2.1

-

IESG (Csőd biztosítás)

0.7

-

0.7

-

Összesen

21,65%

17,65%

24,2%

18,2%

 

 

További információk:

http://www.sozialversicherung.at (általános információk)

http://www.sozialversicherung.at/mediaDB/120293.PDF

 

 


Címek

 

Burgenländische Gebietskrankenkasse

Esterhazyplatz 3

A-7000 Eisenstadt

Tel: +43 268 26 08-0

Fax: +43 268 26 08-10 41

E-mail: bgkk@bgkk.at

Internet: http://www.bgkk.at

 

Kärntner Gebietskrankenkasse

Kempfstraße 8

A-9021 Klagenfurt

Tel: +43 50 58 55 (1000)

Fax: +43 50 58 55-25 39

E-mail: kaerntner.gkk@kgkk.at

Internet: http://www.kgkk.at

           

Niederösterreichische

Gebietskrankenkasse

Kremser Landstraße 3

A-3100 St. Pölten

Tel:+43 05 08 99

Fax: +43 05 08 99-65 81

E-mail: info@noegkk.at

Internet: http://www.noegkk.at

 

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse

Gruberstraße 77

A-4020 Linz

Tel: +43 (0) 5 78 07-0

Fax: +43 (0) 5 78 07-10 90 10

E-mail: ooegkk@ooegkk.at

Internet: http://www.ooegkk.at

 

Salzburger Gebietskrankenkasse

Faberstraße 19–23

A-5024 Salzburg

Tel: +43 662 88 89-0

Fax: +43 662 88 89-355

E-mail: sgkk@sgkk.at

Internet: http://www.sgkk.at

 

Steirische Gebietskrankenkasse

Josef-Pongratz-Platz 1

A-8010 Graz

Tel: +43 316 80 35-0

Fax: +43 316 80 35-15 90

E-mail: service@stgkk.at

Internet: http://www.stgkk.at

 

Tiroler Gebietskrankenkasse

Klara-Pölt-Weg 2

A-6021 Innsbruck

Tel: +43 (0)512 59 16-0

Fax: +43 (0)512 59 16-300

E-mail: tgkk@tgkk.at

Internet: http://www.tgkk.at

 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Jahngasse 4

A-6850 Dornbirn

Tel: +43 (0)50 84 55

Fax: +43 (0)50 84 55-10 40

E-mail: vgkk@vgkk.sozvers.at

Internet: http://www.vgkk.at

 

Sozialversicherungsanstalt der

Gewerblichen Wirtschaft (SVA )

Wiedner Hauptstraße 84–86

A-1051 Wien

Tel: +43 1 546 54-0

Fax: +43 1 546 54-385

E-mail:

Versicherungsservice.wien@sva.sozvers.at

Internet: http://esv-sva.sozvers.at/

 

Hauptverband der Österreichischen

Sozialversicherungsträger

Kundmanngasse 21

A-1030 Wien

Tel: +43 1 711 32-0

Fax: +43 1 711 32-37 77

E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at

Internet: http://www.sozialversicherung.at

http://www.hauptverband.at

 

 

Wiener Gebietskrankenkasse

Wienerbergstraße 15–19

A-1100 Wien

Tel: +43 1 601 22-0

Fax: +43 1 602 46 13

E-mail: office@wgkk.sozvers.at

Internet: http://www.wgkk.at

 

Pensionsversicherungsanstalt

Friedrich Hillegeist-Straße 1

A-1021 Wien

Tel: +43 (0) 503 03-0

Fax: +43 (0) 503 03-288 50

E-mail: pva@pva.sozvers.at

Internet: http://www.pensionsversicherung.at