Szabadság

A munkavállaló a munkakezdés napjától számított 6 hónapon belül részleges szabadságra jogosult, 6 hónap elteltével a teljes jogosultság érvényes. A szabadság mértéke 25 év szolgálati időig 30 munkanap, azt követően 36 munkanap. Ez a számítás a munkanapokhoz igazodik, melyek azok a naptári napok, amelyek nem vasárnapok- vagy törvényben rögzített ünnepnapok, vagyis szombatok, még akkor is, ha ezeken a napokon nem áll fenn munkavégzési kötelezettség. A szabadságot közös megegyezés alapján lehet kivenni, a szabadság egyoldalú meghatározása a munkavállaló, illetve a munkáltató oldaláról semmis. A szabadság pénzzel történő megváltása a fennálló munkaviszony ideje alatt nem lehetséges. Amennyiben a munkavállaló nem vette igénybe a maradék szabadságot, a munkaviszony megszűnése esetén a munkavállalót részarányosan megillet egy "helyettesítő juttatás az igénybe nem vett szabadságért". Ha a munkavállaló több nap szabadságot használt fel, mint amennyi az adott szabadságolási évben járna neki, a többletfelhasználást alapvetően nem kell visszatérítenie, kivéve neki felróható okból történő elbocsátással szűnik meg a jogviszonya, vagy jogellenesen, idő előtt lépett ki a munkahelyéről.
Az építőipari munkásokra vonatkozó szabadságot és végkielégítést érintő rendelkezéseket az Építőipari munkások szabadságolási és végkielégítési törvénye (BUAG) tartalmazza. A szabadság, illetve a végkielégítés iránti jogosultságot az építőipari munkásoknál jogosultsági hetek alapján számolják ki. Ezek olyan naptári hetek, amelyekben minimum 30 munkaórát kell, hogy teljesítsenek. A szabadság mértéke 47 jogosultsági hét után 30 munkanap, 115 jogosultsági hét után 36 munkanap, 26 jogosultsági hét után azonban már fele mértékű szabadság is megilleti az építőipari munkáswww.hrportal.hu)t. (

Milyen mértékű szabadság  illeti meg a munkavállalót?
A szabadságra való jogosultság mértéke a szabadság munkanapok alapján végzett kiszámítása szerint a következőképpen alakul  (munkanapnak számít a hét 6 napja, hétfőtől szombatig bezárólag):

25 év szolgálati időig      30 munkanap (= 5 hét)
a 25. év eltelte után     36 munkanap (= 6 hét)

A szabadságra jogosultság mértéke a szabadság munkavégzési napok alapján végzett kiszámítása szerint a következőképpen alakul (5 napos munkahét):

25 év szolgálati időig    25 munkavégzési nap (= 5 hét)
a 25. év eltelte után    30 munkavégzési nap (= 6 hét)