NYUGDÍJ


Kikre vonatkoznak az osztrák nyugdíjrendszer ellátásai?

 

Az osztrák nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. A bérből és fizetésből élő alkalmazottaknak folyósított nyugdíjat már az 1909-ben, illetve 1939-ben kiadott jogszabályok lehetővé tették. A munkavállalókra vonatkozó jelenlegi rendszer szabályozása 1955-re nyúlik vissza, míg ugyanez az önálló vállalkozók esetében 1979-re tekint vissza.

 

Az osztrák nyugdíjbiztosításra vonatkozó szabályozást az Általános Szociális Biztosítási Törvény /Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG - 1955. szeptember 9./ és annak kiegészítései tartalmazzák.

 

Az osztrák általános nyugdíjbiztosítási rendszerben az aktív népesség mintegy 95%-a biztosított. A biztosítás kiterjed minden fizetett munkavállalóra, gyakornokra, az önálló vállalkozó által foglalkoztatott családtagokra, az egyéni vállalkozóra, valamint az önkéntesen biztosított személyekre.

 

A nyugdíjrendszer kötelező pillére kiterjed a magánszektor munkavállalóira, és a különleges elemei révén lefedi az önálló vállalkozókat, a bányászokat, a gazdákat és a köztisztviselőket is. Az önkéntes második pillérben megközelítően 300.000 fő élvez nyugdíjjogosultságot, bár nem sorolják ide az egyéni, illetve munkáltatói közvetlen megtakarításokkal rendelkező személyeket. Az osztrák nyugdíjrendszer harmadik pillérét a 2000. évi adóreformmal bevezetett adókedvezmények serkentették. Az így biztosított ellátások adómentesek.

 

Az osztrák baleseti nyugellátási rendszer is társadalombiztosítási alapokra épül. Már az 1887-ben kiadott jogszabályok lehetővé tették a baleseti nyugellátást. A jelenlegi rendszer szabályozása 1955-re nyúlik vissza.

 

A baleseti nyugellátások kiterjednek a munkavállalókra, az önálló vállalkozókra, a gyakornokokra és a diákokra, sőt a különleges elemek révén a köztisztviselőkre is.

 

 

Milyen forrásai vannak a nyugdíjrendszer finanszírozásának?

 

A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A járulék mértéke a járulékalapot képező kereset 22,8%-a. Ebből a munkavállaló 10,25%-ot, míg a munkáltató 12,55%-ot fizet. A köztisztviselők a fizetésük 12,55%-át fordítják nyugdíjjárulékra. Megemlítendő, hogy a nyugdíjba vonult köztisztviselők továbbra is nyugdíjuk 2,3%-át fizetik járulék formájában. Az állami költségvetés kiegészítésképp a kötelező nyugdíjrendszer kiadásainak 22,8%-át biztosítja. A járulékfizetés felső keresethatára havi 3.930 euró.

 

A baleseti nyugellátások biztosítására a munkáltató a járulékalapot képező kereset 1,4%-ának megfelelő járulékot fizet, a munkavállalónak nem kell járulékot fizetnie. Az önálló vállalkozók szintén járulékot fizetnek. Az állami költségvetés kiegészítésképp a gazdák baleseti nyugellátásának fedezetét biztosítja.

 

 

Milyen ellátásokat biztosít a nyugdíjrendszer, és azokat milyen feltételek teljesülése esetén lehet igénybe venni?

 

Öregségi nyugdíj

 

Ausztriában az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál 65 év, míg nőknél jelenleg 60 év, de ez utóbbi fokozatosan szintén 65 évre kerül felemelésre. A minimum biztosítási idő 180 hónap járulékfizetéssel fedezett idő, vagy 300 hónap biztosítási idő, vagy 180 biztosított hónap az utolsó 360 hónapon belül.

 

Az öregségi nyugdíj összege függ a biztosított jövedelmétől, a biztosítás időtartamától és az igénylő életkorától. Megjegyzendő, hogy a nyugdíjszámítás alapját képező jövedelemnek van egy felső határa, a járulékplafon havi 3.930 euró, a legmagasabb kalkulációs alap 3.238,56 euró.  A 18 éven aluli kiskorú, a 27 éven aluli tanuló, vagy korhatár nélkül a fogyatékos eltartottak után 29,07 euró nyugdíjkiegészítés jár. Egyedülálló nyugdíjas esetén a minimumnyugdíj összege 747 euró, míg ugyanez 1.120 euró egy házaspár esetében. A biztosítási jogviszony legjobb 15 évi jövedelme alapján számított nyugdíj a megállapításkori értéke 2,5%-ával növekszik évente. Az öregségi nyugdíj évente 14 alkalommal kerül kifizetésre.

 

A férfiaknál és nőknél 62 éves korban, illetve a nehéz fizikai munkát végzőknél 60 éves korban nyílik lehetőség korai nyugdíjra.

 

Nincs lehetőség résznyugdíjra.

 

Az Európai Unión kívüli harmadik országokban viszonosság vagy kétoldalú egyezmény alapján folyósítható az öregségi nyugdíj két hónapot meghaladó külföldi tartózkodás esetén.

 

Rokkantsági nyugdíj

 

Az osztrák rokkantsági nyugdíjrendszerben az ellátás összegét a biztosítási idő hossza és a jövedelem határozza meg. A nyugdíjat 24 hónapra biztosítják, ezt követően a meghosszabbításhoz új kérelmet kell előterjeszteni. A rokkantsági nyugdíj abban az esetben jár az igénylőnek, ha munkaképességének 50%-át elveszítette, és 60 hónap (50 év feletti kor esetén minden életkori hónapra számított további egy hónap) járulékfizetési idővel rendelkezik az utolsó 120 hónapon (50 év feletti életkor esetén minden életkori hónapra számított további egy hónapon) belül, vagy legalább 180 hónapig fizetett járulékot az utolsó 360 hónapon belül. Az 57. életévüket betöltöttek esetén egyéb jogosultsági feltételek is lehetségesek.

A rokkantsági nyugdíj az 56 évnél idősebb biztosítottak esetében az öregségi nyugdíjnál leírtaknak megfelelően alakul. Az 56 évnél fiatalabbaknál a biztosítás erre az életkorra viszonyítva kerül figyelembe vételre.

A minimum nyugdíj egyedülállónak 747 euró, egy háztartásban élő nyugdíjasoknak 1.120 euró.

 

Az ellátás évente 12 alkalommal kerül kifizetésre.

 

Hozzátartozói nyugdíj

 

Hozzátartozói nyugellátásra lehet jogosult a házastárs, az elvált házastárs (ha a jogszerző halálakor tőle tartásdíjra volt jogosult), illetve a gyermek 18 éves kora betöltéséig, vagy ha egyetemi tanulmányokat folytat 27 éves koráig, illetve korhatárra tekintet nélkül, amennyiben fogyatékos, ha az elhunyt a halálát megelőző 120 hónapon belül 60 hónapig biztosított volt.

 

A hozzátartozói ellátások közül az özvegyi nyugdíj mértéke a biztosított nyugdíjának legfeljebb 60%-a lehet. A 18 éven aluli kiskorú, a 27 éven aluli tanuló vagy korhatár nélkül a fogyatékos eltartottak után járó árvaellátás egy szülő elvesztése esetén a nyugdíj 40%-a, két szülő elvesztése esetén a nyugdíj 60%-a. A hozzátartozói ellátások évente 14 alkalommal kerülnek kifizetésre.

 

Baleseti nyugdíj

 

A baleseti nyugellátások esetében nincs a biztosítási időtartamra vonatkozó követelmény. 

 

A baleseti rokkantsági nyugdíj a keresőképesség teljes elvesztése esetén az átlagkereset 66,6%-a. Részleges baleseti rokkantsági nyugdíj fizethető a keresőképesség 20%-os csökkenésétől. Ha a keresőképesség 50-70%-kal csökken a baleseti rokkantsági nyugdíj 20%-ának, ha a keresőképesség-csökkenés ennél nagyobb fokú, 50%-ának megfelelő mértékű kiegészítő nyugdíj fizethető. Ha a keresőképesség 50%-kal vagy nagyobb mértékben csökken, a baleseti rokkantsági nyugdíj 10%-ának megfelelő gyermektámogatás fizethető a 18 éven aluli kiskorú, a 27 éven aluli tanuló vagy korhatár nélkül a fogyatékos eltartottak után. A baleseti rokkantsági nyugdíj, a kiegészítő nyugdíj és a gyermektámogatás nem haladhatja meg az átlagkeresetet.

 

A baleseti hozzátartozói ellátások közül az özvegyi nyugdíj mértéke a 60 évesnél idősebb vagy munkaképtelen biztosított átlagkeresetének 40%-a lehet, egyéb esetekben 20%. A 18 éven aluli kiskorú, a 27 éven aluli tanuló vagy korhatár nélkül a fogyatékos eltartottak után járó árvaellátás egy szülő elvesztése esetén az átlagkereset 20%-a, két szülő elvesztése esetén 30%-a. Az özvegyi nyugdíj és az árvaellátás nem haladhatja meg az átlagkereset 80%-át. A hozzátartozói ellátások évente 14 alkalommal kerülnek kifizetésre.

 

 

Hová fordulhat további tájékoztatásért az osztrák nyugdíjrendszer ellátásaival kapcsolatban?

 

A fenti adatok a 2008. évi állapotokat tükrözik, és tájékoztató jellegűek. További információért kérjük, az alábbi szervhez forduljon:

 

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger

Kundmanngasse 21-23,

A - 1030 Wien, Österreich

Tel.: 00 43 1 711 32 24 16

Fax: 00 43 1 711 32 37 79

e-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at

http://www.sozialversicherung.at/

http://www.hauptverband.at/

(www.onyf.hu)