MUNKAIDŐ


A normál napi 8 óra, heti 40 óra a meghatározott, de a kollektív szerződésnek köszönhetően 38,5 órára rövidül. Maximális napi munkaidő 10, vagyis heti 50 óra lehet. Túlóra csak akkor rendelhető el, ha az a törvényi rendelkezések értelmében megengedett és nem áll ellentétben a munkavállaló érdekeivel. A túlóra mértékének felső határa heti 5 óra lehet, ezen kívül további 5 óra engedélyezett. Évenként nem haladhatja meg a 60 órát. Természeti katasztrófánál vagy szükséghelyzetben ezen felüli túlóra is elrendelhető. A túlórákat 50%-os pótlékkal kell kiadni, vagy megfelelő időkiegyenlítést kell biztosítani. Tehát 1 túlóráért másfél óra jár. A munkaidő beosztása alapvetően a munkavállaló és munkaadó közti megállapodás tárgya, melyet a munkaadó egyoldalúan nem módosíthat. Szabályozása történhet üzemi megállapodással vagy kollektív szerződéssel is.

Tekintettel arra, hogy az Európai Unióban nincs egységes szociális biztonsági rendszer, a nyugdíjbiztosítási rendszerek is országonként eltérőek. Minden tagállam maga határozza meg, hogy mely ellátásokat, milyen feltétekkel, mely személyeknek nyújt és, hogy az ellátások fedezetéül milyen mértékű járulékot kell fizetniük a biztosítottaknak.