FORRÁS: http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/_

 

MAGYAR SZERVEZETEK AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁGBAN


Zentralverband - Ausztriai Magyar Szervezetek és Egyesületek Központi Szövetsége
Elnök: Dr. Deák Ernő

Bornemissza Péter Társaság
Elnök: nincs betöltve

Dachverband - Bécsi Magyar Munkásegylet
Elnök: Pokorny Anna

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
Elnök: Tölly Julianna

Őrvidéki Magyar Kultúrintézet
Vezeti: Dr. Galambos Iréneusz OSB

Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége - Zentralverband Ungrarischer Vereine und Organisationen in Österreich

Alakult: 1980. február 7-én, Bécsben.

Célja: Az osztrák állampolgárságú ausztriai magyarok közösségi (szervezeti) érdekeinek képviselete egyrészt az illetékes hatóságok előtt, másrészt külföldön. Ezt szolgálja a Burgenlandon kívül élő osztrák honosságú magyarok népcsoportonkénti elismertetése, ami a bécsi és alsó-ausztriai magyarokra vonatkozóan az osztrák kormány jóváhagyása értelmében meg is történt.

Rendeltetése: 

 • képviselőtestület;
 • koordinációs szerv;
 • szerevezési központ.

Tevékenysége: 

 • a magyar nemzeti ünnepek (március 15-e, október 23-a) közös megrendezése;
 • 1980 márciusa óta kiadja a kéthavonként megjelenő Bécsi Naplót; 1985 óta a három nyelvű Őrség naptárt; a Dunai Tudós Társaságra (1497-1508) emlékeztetőn Sodalitas névvel kiadói tevékenységet folytat;
 • 1988 szeptembere óta fenntartja az úgynevezett Bécsi Magyar Iskolát;
 • kétévenként megrendezi a nyugat-európai és kisebbségi magyarok tanácskozását: Kisebbségnek lenni nem sors, hanem feladat (Eisenstadt-Kismarton, 1992.); A szórványmagyarság szervezettsége és kapcsolatrendszere (Innsbruck, 1994.); Tudat és történelem (1996. szept. 7-8., Felsőpulya-Oberpullendorf); Útkeresés a jövőbe (Kufstein, 1999.);
 • a tanácskozások anyagát megjelenteti;
 • 1991. szeptemberében ünnepi ülésen emlékezett meg a bécsi városházán Széchenyi István születésének 200. évfordulójáról és német nyelven tudományos tanácskozást rendezett;
 • 1995 óta “Bécsi Magyar Színház” - kisebbségi magyar színtársulatok vendégszereplése évente 2-3 alkalommal.
 • 1996. május 18-án Oberwart-Felsőőrött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel közösen ünnepi megemlékezés a honfoglalás 1100. és Ausztria első említésének 1000. évfordulója alkalmából;
 • 1996. október 26-án emlékünnepély Mosonmagyaróvárott és Andau-Mosontarcsán az 1956-os magyar forradalom 40. évfordulóján;
 • 1996. november 4-én fogadás keretében köszönetnyilvánítás az osztrák és a nemzetközi segélyszerveknek, valamint azon nyugati kormányok bécsi képviseleteinek, amelyek támogatták és befogadták a magyar menekülteket.
 • 2000. szeptember 23-án Nyolcágú síp nemzetközi folklór fesztivál, nyolc országból érkezett magyar kórusok és tánccsoportok fellépésével a bécsi városháza dísztermében; október 20-21-én Tausend Jahre Lebensgemeindschaft in Zentraleuropa (Ezer év életközösség) címmel nemzetközi konferencia német nyelven.
 • Több mint tíz éve műsorismertetőt ad ki a bécsi magyar egyesületek rendezvényeinek meghirdetésével.
 • Időközönként kiállítások és koncertek rendezése.

Tagegyesületek:

 •  
  • Magyar róm. kat. lelkészség
  • Szent István Egylet
  • “Europa”-Club
  • Magyar Egyházszociológiai Intézet
  • Kaláka-club, Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége
  • Magyar róm. kat. lelkészség
  • Christina Hungaria
  • Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Klubja
  • Magyar róm. kat. lelkészség
  • Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesülete
  • 80. sz. “Árpád” cserkészcsapat
  • Magyar róm. kat. egyháztanács
  • Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok (Főiskolások) Szövetsége
  • Magyar Diákotthon Egyesület
 • Bécs:

  Graz:

  Linz:

  Innsbruck:

A Magyar Népcsoporttanács 16 tagból áll, közülük 8 a burgenlandi, 8 a bécsi (és alsó-ausztriai) magyarokat képvise

AUSZTRIAI MAGYAR EGYESÜLETEK ÉS SZERVEZETEK

KÖZPONTI SZÖVETSÉGE / ZENTRALVERBAND UNGARISCHER VEREINE UND ORGANISATIONEN IN ÖSTERREICH (alakult 1980-ban).

Forrás: http://old.hungary.com/szentistvan/ncimek.html


Székhelye: A-1030 Wien, Invalidenstrasse 11/1/2a
Tel./fax: 0043-1-715 73 57

Illetékes: A-1040 Wien, Danhausergasse 6/1.,
Fax: 0043-1-505 36 78. - Dr. Deák Ernő (elnök).


A Központi Szövetség tagegyesületei:

 • Bécsi Rom. Kat. Magyar Lelkészség / Wiener Ungarische rom.kath. Seelsorge (alakult 1957-ben).
  Székhelye: A-1070 Wien, Döblergasse 2/1/30 b., tel.: 0043-1-52 64 972. - Lelkész: Ft. Hegyi György.
 • 72.sz. "Széchenyi István" Cserkészcsapat Bécs / 72. "Széchenyi István" Pfadfindergruppe (alakult 1964-ben).
  Székhelye: A-1090 Wien, Boltzmanngasse 14, Pazmaneum. Csapatvezető: Szemerédi Ilona, A-1160 Wien, Friedmanng.51/8.,
  tel.: 0043-1-405 49 61.
 • Szent István Egylet / St. Stephans verein (alakult 1918-ban).
  Székhelye: A-1070 Wien, Döblergasse 2/1/30 b. Post: Postfach 841, A-1011 Wien - Dipl.Ing. Stipsicz Péter, A-1030 Wien, Neungg.8.,
  tel. 0043-1-712 44 96.
 • "Europa"-Club (alakult 1964-ben). Levelezési cím: A-1015, Pf. 178. - Dr. Smuk András (titk r), A-1220 Wien, Schafflerhofstr.157.,
  tel./
  Fax: 0043-1-77 44 219 .
 • Kaláka-Club, Ausztriai Magyarok Gazdasági érdekközössége / Kal ka-Club, Ökonomische Interessengemeinschaft der Ungarn in Österreich (alakult 1983-ban).
  Székhelye: A-1030 Wien, Invalidenstr.11/1/2a.
  Levélcím: A-1011 Wien, Pf. 605. - Kocsis Béla (elnök),
  tel.: 0043-1-667 65 89.
 • Magyar Egyházszociológiai Intézet / Ungarisches Kirchensoziologisches Institut (alakult 1957-ben).
  Székhelye: A-1030 Wien, Gerlgasse 10/1/3.,
  tel: 0043-1-79 80 233,
  Fax: 0043-1-798 41 91. - P. Dr. András Imre, SJ. (igazgató).
 • Gráci Magyar Rom.Kat. Lelkészi Tanács / Ungarischer Rom.Kath. Seelsorgerat Graz (alakult 1945-ben).
  Illetékes: Ugri Mihály, A-8045 Graz, Ziegelstr.11 c /III/10.,
  tel.: 0043-(0) 316-68 35 08.
 • Gráci Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Klubja / Club Ungarischer Studenten und Akademiker Graz (alakult 1958-ban). - Dipl.Ing. Horváth Csaba, A-8045 Graz, Pf.72, Geisslerg.10,
  tel.: 0043-(0)316-69 30 64.
 • Linzi Magyar Rom.Kat. Lelkészség, / Rom.Kath. Ungarnseelsorge Linz (alakult 1961-ben).
  Székhelye: A-4020 Linz, Senefelderstr. 6.,
  tel.: 0043-(0)732-34 25 86. - Lelkész: Ft. Bolla Jenő.
 • Fels-Ausztriai Magyarok Kultúregyesülete / Kulturverein der ungarischen Sprachgruppe in Oberösterreich (alakult 1968-ban).
  Székhelye: A-4020 Linz, Senefelderstr. 6. - Simonffy Erika (elnök), A-4020 Linz, Kopernikusstr.13.,
  tel.: 0043-(0)732-33 14 68.
 • 80.sz. Linzi "Arpád" Cserkészcsapat / 80. "Arpád" Pfadfindergruppe Linz (alakult 1971-ben).
  Székhelye: A-4020 Linz, Senefelderstr. 6. - Seiche Erzsébet, A-4020 Linz, Starhembergstr.54.,
  tel.: 0043-(0)60 80 37.
 • Salzburgi Magyar Kör / Ungarischer Kreis Salzburg (alakult 1993-ban).
  Székhelye: A-5020 Salzburg, Fürstenallee 45. - Schwarz Mária (elnök), A-5020 Salzburg, Morzgerstr.63.,
  tel.: 0043-(0)662-82 01 39.
 • Magyar Katolikus Egyközösség / Ungarische Kathlische Pfarrgemeine. -
  Illetékes: Dr. Magda Szilveszter (diakon), A-6063 Innsbruck-Rum, Innstrasse 44.,
  tel.: 0043-(0)512-20 41 03.
 • Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége (IMEASZ) / Verband Ungarischer Studenten und Akademiker Innsbruck.
  Székhelye: A-6020 Innsbruck, Richard-Wagner-Str.3. - Dr. Meleghy Tamás,
  tel.: 0043-(512)-507-7305
 • Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum Egyesület / Verein Ungarisches Jugendheim und Kulturzentrum Innsbruck.
  Székhelye: A-6020 Innsbruck, Richard-Wagner-Str.3. - Hanák Beatrix (gondnoknő),
  tel.: 0043-(0)512-58 99 38.