AustroHelp

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS


A kollektív szerzıdés azonos minimumelvárást hoz létre a bérezés és a

munkakörülmények vonatkozásában valamely ágazat minden dolgozója vonatkozásában.

Így akadályozza meg, hogy a munkavállalókat egymás ellen hátrányukra ki lehessen

játszani. Ezen kívül jobb hatalmi egyensúlyt hoz létre a munkavállalók és a munkaadók

között és gondoskodik az azonos versenyfeltételekrıl valamely ágazat minden cége

tekintetében. A munkaügyi alkotmányról szóló törvény elıírja, hogy az aktuális kollektív

szerzıdésnek minden cégben rendelkezésre kell állnia betekintés céljára. A törvényileg

kötelezıen megkötendı munkaszerzıdés tartalmazza azt az információt, hogy a kollektív

szerzıdés a cégen belül hol található. A munkaszerzıdés tartalmazza azt is, hogy melyik

kollektív szerzıdés vonatkozik az Ön munkaviszonyára. (Forrás:

http://arbeiterkammer.com/online/kollektivvertrag-8847.html )

Ausztriában nincs törvényben rögzített minimálbér. A mindenkori minimálbéreket a

szakszervezetek a különbözı ágazatok dolgozói részére tárgyalják le a munkaadókkal.

(Megjegyzés: és rögzítik azt a kollektív szerzıdésben). Ausztriában a munkavállalók

történik).minimálbérét illetve minimális fizetését a kollektív szerzıdések szabályozzák, idınként

bértarifa-minimumok formájában. A kollektív szerzıdéses minimum-elıírások az adott

ágazat valamennyi dolgozójára vonatkoznak. Törvény tiltja a kollektív szerzıdésben rögzített

minimálbérnél alacsonyabb összegért való foglalkoztatást. Ez védi a munkavállalókat a

kizsákmányolástól és a bérdömpingtıl (Forrás:

http://arbeiterkammer.com/online/page.php?P=92&IP=1782&AD=8847&REFP=0#faq1782 )

A kollektív szerzıdés két elembıl áll. Mindkettı szükséges ahhoz, hogy érvényes

információkat lehessen szolgáltatni. Ezek a keretszerő kollektív szerzıdés és a

bértáblázat/bérezési rend. Maga a keretszerzıdés ritkán változik, miközben a bértáblázat

idıbeli hatálya korlátozott – évente, kétévente változik (ez a különféle ágazatokban nem

egyszerre