Európai Betegbiztosítási Kártya

Európai betegbiztosítási kártya

 

 2005. november 01-vel a korábbi E 111 jelű nyomtatvány helyébe az Európai Bizottság határozata értelmében az OEP Európai Egészségbiztosítási Kártyát bocsát ki. Ezzel a Kártyával az adott EGT (Európai Gazdasági Térség)  tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé váló egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe. Az egészségügyi szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el. A Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni, akinek a Kártya alapján úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. A Kártya az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre, kötelező hozzájárulásokra nem nyújt fedezetet. Gyógykezelési szándékú kiutazás esetén a Kártya természetesen nem használható fel.

A kártya ingyenesen igényelhető személyesen vagy meghatalmazott útján. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult és állandó lakcímmel rendelkezik Magyarországon, vagy az EGT más tagállamában. A kártya nyelve magyar, de az EGT térségben egységes kártyáról van szó, így annak adatai külföldiek számára is értelmezhetők.

z igényléshez szükség van személyazonosságot igazoló okmányokra (személyi igazolvány, lakcímkártya) és TAJ számot igazoló okmányra, nagykorú személy esetén a jogosultságot bizonyító okmányokra (munkáltatói igazolás, nyugdíjas vagy diák igazolvány, csekk, stb.). Kiskorúak esetében születési anyakönyvi kivonat is szükséges lehet. A kártya a Megyei Egészségügyi Pénztárak ügyfélszolgálatán igényelhető (Budapesten OEP ügyfélszolgálat, Váci út 73/A., ahol a kártyát azonnal el is készítik, ha minden okmányt rendben lévőnek találnak). Érvényessége felnőttek esetében 1, saját öregségi nyugdíjban részesülők és 17. életévüket be nem töltött Magyarországon élő magyar állampolgár kiskorúak esetében 3 év. 

 

Megjegyezzük, hogy a Kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, mivel a Kártya nem terjed ki pl. magánpraxisokra, illetve  bizonyos tagállamokban a társadalombiztosítás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások köre szűkebb lehet, mint Magyarországon, továbbá hazaszállítást csak kivételes esetben fedez a kötelező egészségbiztosítás