Családi Pótlék Nyomtatványok Letöltése

Családi pótlék (Familienbeihilfe/Kinderbeihilfe)

Jogosultság feltételei:

 • Ausztriai állandó- vagy ideiglenes lakhely
 • A gyermek(ek)kel közös háztartás

 

 

A családi pótlékra az anya jogosult, de lemondhat jogosultságáról az apa javára.

A családi pótlékot alapesetben addig folyósítják, amíg a gyermek el nem éri a 19 éves kort. Abban az esetben azonban, ha a gyermek felsőoktatási intézményben tanul (hallgatói jogviszonnyal rendelkezik), szakképzésben vagy továbbképzésben vesz részt, 27 éves korának eléréséig jogosult a család a juttatásra. A jogosultsághoz eleget kell tenni bizonyos tanulmányi feltételeknek, illetve amennyiben a hallgató tanulmányai alatt dolgozik, éves adóköteles jövedelme nem haladhatja meg a 9000 eurót.

A családi pótlék összege a gyermekek életkorától és számától függően változik:

Családi pótlék alapösszege az életkor függvényében (2010)

életkor

családi pótlék összege

0-3 éves

105,4 euró

3-10 éves

112,7 euró

10-19 éves

130,9 euró

19-26 éves

152,7 euró

 

 

A gyermekek számát tekintve: a második gyermek után havi 12,8 euróval, a harmadik gyermek után 35 euróval, a negyedik és minden további gyermek után fejenként 50 euróval nő a juttatás összege.

Ennek értelmében az alapösszeghez havonta hozzá kell adni:

 • két gyermek esetén: 12,8 eurót
 • három gyermek esetén: 47,8 eurót
 • négy gyermek esetén: 97,8 eurót

A fogyatékkal élő gyermekekre ezen felül 138,3 euró kiegészítő családi pótlék is jár.

Példa a családi pótlék kiszámolására:

Adott egy család négy gyermekkel. A kisebb gyermekek 1 és 3 évesek, a nagyobbak 11 és 20 évesek. A legidősebb gyermek még tanul.

A családi pótlék összege az életkor alapján a következőképpen alakul:

1 éves gyermek - 105,4 euró
3 éves gyermek - 112,7 euró
11 éves gyermek - 130,9 euró
20 éves gyermek - 152,7 euró
Összesen: 501,7 euró

Ehhez az alapösszeghez jön hozzá a gyermekek számától függő juttatásrész:

a második gyermek után - 12,8 euró
a harmadik gyermek után - 35 euró
a negyedik gyermek után - 50 euró
Összesen: 97,8 euró

A példaként hozott család összesen 599,5 euró családi pótlékra jogosult.

A családi pótlék konkrét összege a Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztérium honlapján elérhető kalkulátor (Familienbeihilferechner) segítségével  számolható ki.

A családi pótlékról és az igénylés feltételeiről a hivatalos osztrák kormányzati portálon található tájékoztató.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványt itt lehet letölteni.

A hallgatóknak járó családi pótlék igénylésének feltételeiről bővebb információ a hivatalos osztrák kormányzati portálon, illetve az osztrák Pénzügyminisztérium kiadványában olvasható.

EGT állampolgárok ugyanolyan feltételek szerint jogosultak a családi pótlék igénybevételére, mint az osztrák állampolgárok. A rájuk vonatkozó pontos szabályozásról, illetve a szükséges dokumentumokról a lakóhely szerinti Finanzamt adhat felvilágosítást.

Kiegészítő pótlék (Kinderabsetzbetrag)

Azok az adófizetők kaphatják, akik jogosultak családi pótlékra.
A Kinderabsetzbetrag-ot a családi pótlékkal együtt fizetik, gyermekenként és havonta 50, 90 euró. Nem kell külön kérelmezni.


13. havi családi pótlék

A 13. havi családi pótlék azoknak jár, akik az adott év szeptember 1-jén Ausztriában keresőtevékenységet folytatnak (Amennyiben valaki augusztus 15-ig dolgozott Ausztriában, majd munkaviszonya megszűnt, még részarányosan sem jogosult a 13. havi juttatásra. Ezzel szemben, akinek a munkaviszonya októbertől szűnik meg, még megkaphatja az említett családi ellátást).

Ahhoz, hogy a család részesüljön a 13. havi családi pótlékban, nem szükséges külön kérelmet benyújtani:

 • teljes összegű családi pótlékra jogosultak esetén a szeptemberi családi pótlékkal együtt fizetik ki,
 • a családi pótlék különbözetére jogosultaknál (mivel a különbözetet a következő évben, egy összegben fizetik ki) a következő évben kerül kifizetésre.

A Kinderabsetzbetrag 13. hónapra nem jár, azt csak 12 hónapra fizetik.

Több gyermek után járó pótlék (Mehrkindzuschlag)

A több gyermek utáni pótlék a három, négy (vagy több) gyermekes alacsony jövedelmű családoknak jár. Összege a harmadik és minden további gyermek után 36,40 euró havonta (Ez azt jelenti, hogy egy négy gyermekes család esetén a harmadik és a negyedik gyermekre 36,40 euró havonta).

A több gyermek után járó pótlék a következő feltételek teljesülése esetén jár:

 • 2- nél több (legalább 3) gyermek van, akik után jár a családi pótlék,
 • a kérelmező legalább 6 hónapja házasságban vagy élettársi kapcsolatban él, és a család jövedelme nem haladja meg a 55 000 eurót ( 2010).

A pótlék természetesen nem automatikusan jár, hanem azt az adóbevallással egyidejűleg kérelmezni kell az illetékes Finanzamtnál az alábbi nyomtatványokkal:

 • L1 („Erklärung zur Durchführung der Arbeitnehmerinnenveranlagung”) - adóbevallás munkavállalóknak
 • E1 („Einkommensteuererklärung") - adóbevallás egyéni vállalkozóknak.

Mindezeknek megfelelően a pótlékot az adóbevallással egyidejűleg fizetik ki.

A pótlékról bővebb információ a hivatalos osztrák kormányzati tájékoztató portálon található.

Gyermekgondozási segély (Kinderbetreuungsgeld)

A gyermekgondozási segély rendszere 2010. január 1-jétől megváltozott. A változásról ezen az oldalon található információ.

Gyermekgondozási hozzájárulás (Kinderbetreuungsbeihilfe)

Gyermekgondozási hozzájárulást azok a családok kaphatják, akiknek a havi bruttó jövedelme nem haladja meg a 2.912 eurót. Gyermekét egyedül nevelő szülőnél ez a összeg 2000 euró.

A gyermekgondozási hozzájárulást a területileg illetékes AMS-nél (Arbeitsmarktservice) lehet igényelni.

További információ az osztrák lakossági tájékoztató oldalon található.

Támogatás egyedüli kereső vagy nevelő munkavállaló esetében (Alleinverdiener-oder Alleinerzieherabsetzbetrag)

Egyedüli kereső segély akkor igényelhető, ha a családban egy kereső személy van, vagy a második kereső fizetése nem éri el az évi 2200 €-t, vagy a második kereső és a gyermekek fizetése együttesen nem éri el az évi 6000 €-t.

Amennyiben a szülők nem váltak el, az egyedüli nevelő munkavállaló esetében féléves különélést kell bizonyítani.

Gyermektelen családok esetében: 364 €/év
Első gyermek után: 494 €/év
Második gyermek után: 669 €/ év
Harmadik gyermek után: 889 €/év

Minden többi gyermek után az összeg 220 €-vel emelkedik.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványt itt lehet letölteni. Az illetékes hatóság itt is a helyi Finanzamt. (www.euvonal.hu)

 

Családi juttatások Ausztriában

 

GYES, családi pótlék, adókedvezmények. Ausztriában többféle családi juttatás létezik, amelyet a kint dolgozó magyarok is igénybe vehetnek. Érdemes is élni ezekkel a lehetőségekkel, hiszen a támogatások összege többszöröse az itthoninak.


Ausztriában a gyermekvállalás nem jelent komoly anyagi áldozatot a családoknak. A jövedelmek magasak, a magyarországi átlagkereset 3-4-szeresét viszi haza az egy átlagos osztrák polgár, és életszínvonaluk is az európai élvonalba tartozik. Nem bánnak szűkmarkúan a családtámogatásokkal sem.

   Dr. Laki Brigitta jogász, IGR Régióközi Szakszervezeti Tanács

"A gyermekekkel kapcsolatos támogatások, tehát a családi pótlék, de inkább talán a GYES intézménye azt célozza, hogy kifejezetten anyagi okokból ne hagyja a gyermekét túl korán az anya el, tehát ne térjen vissza a munka világába, pontosan ezt segítik a hosszú időtartamok, amelyekre a GYES igénybe vehető, illetve a különböző variációs lehetőségek közti választás, illetve az, hogy a szülők tudják egymást váltani az igénybe vétel során."

Ausztriában ugyanis a családtámogatási rendszer nagyon rugalmas. A GYES-nek például eddig 3, januártól már 5-féle változata lesz. A szülő eldöntheti, hogy mennyi ideig szeretne otthon maradni: 12, 15, 20 vagy 30 hónapig. Ha pedig az édesapa is vállalja a gyermek gondozását, az időtartam még néhány hónappal meghosszabbítható.

   Dr. Tarr Ágota jogász, IGR Régióközi Szakszervezeti Tanács

"Ha valaki hosszabb ideig marad otthon a babával, az lehet, hogy naponta kevesebb összeget kap, de a végösszege nem változik ahhoz képest, mint aki a legrövidebb időt marad otthon a babával."

Minél tovább marad tehát otthon a szülő, annál kevesebb GYES-t kap, de a legkisebb összeg így is 430 euró, azaz több mint 100 ezer forint havonta. Aki pedig csak egy évet tölt otthon, havi 1000 euróra számíthat, vagy választhatja a jövedelme 80 százalékát. Ausztriában is jár családi pótlék a gyermekek után. Hogy mennyi, az nemcsak attól függ, hányan vannak, hanem attól is, hogy mennyi idősek. Mivel a nagyobb gyerek többe kerül, a családi pótlék az életkorral növekszik.

   Szőke Mariann

"A családi pótlékban több mint két és félszeres a két ország közti különbség, mi az egyik gyerekre emelt családi pótlékot kapunk, mivel súlyos betegnek minősül egy veseprobléma miatt, így ott kapunk 51 ezer forintot, itt pedig kéthavonta úgy tudom, 1000 eurót adnak a 3 gyerek után, úgyhogy több mint a két és félszerese az otthoni összegnek az itteni."

A családi pótlék és a GYES az Ausztriában dolgozó magyarokat is megilleti. Még akkor is, ha például a feleség Magyarországon él a gyermekkel. Ilyenkor a hazai támogatás mellé Ausztria kifizeti a két ország juttatásai közti különbözetet.

   Németh Csilla

"A párom dolgozik kint Ausztriában, én itthon vagyok GYED-en, úgyhogy igazából mi minden különbözetet megkapunk kintről. 30.28 31:10 A családi pótlék és a GYES különbözete olyan 1400 euró volt egy fél évre a 2008-as évre."

Ausztria javára billenti a mérleget az is, hogy a családi pótlék a főiskolás vagy egyetemista gyermek után is jár, egészen 26 éves korig, miközben Magyarországon éppen most készülnek 23-ról 20 évre csökkenteni a korhatárt.

   Takács Tibor, Magyar Államkincstár

"Magyarországon ősidők óta az a feltétel, hogy kiskorú gyermek után automatikusan jár a családi pótlék, nagykorúak esetében csak abban az esetben, ha közoktatásban vesz részt, közoktatásnak pedig csak az alap- és középfokú oktatási intézmények számítanak, tehát egyetemista, főiskolás után nem jár családi pótlék."

Magyarországon szeptembertől a családi pótlék is beszámít az adóalapba, és családi adókedvezmények sincsenek, Ausztriában viszont ezzel a támogatással is élnek: így segítik a többgyermekeseket és azokat, akik egyedül nevelik a gyermeküket, vagy egyedüli keresők a családban. Ezt a kedvezményt akár visszamenőleg is megkaphatják a magyar munkavállalók, akik egyes becslések szerint 25-30 ezren vannak. A támogatásokat egyre többen igénylik, segítségért a magyar és osztrák szakszervezetek közös jogsegélyszolgálatához érdemes fordulni: ingyenes tanácsadást Burgenlandban már 5 városban tartanak rendszeresen.

Tanai Ibolya

Video:
Forrás: Pro-28 Stúdió