Ösztöndíjak


A Magyar Ösztöndíj Bizottságot 1991-ben hozta létre a Magyar Köztársaság Kormánya. A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) független szaktekintélyekből álló testület, melynek nyolc tagját a Magyar Tudományos Akadémia, különböző felsőoktatási szakmai szervezetek, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Külügyminisztérium delegálja. A MÖB tagjait az oktatási miniszter nevezi ki.

A MÖB feladata a kétoldalú államközi egyezmények, illetve munkatervek által biztosított államközi ösztöndíjakra, a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjakra, valamint a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra érkező pályázatok elbírálása. Az ösztöndíjakat a Magyar Ösztöndíj Bizottság döntése alapján az oktatási miniszter adományozza. A MÖB döntéseit hét, ugyancsak független szaktekintélyekből álló szakmai kollégium javaslatai alapozzák meg. A kétoldalú egyezményen alapuló ösztöndíj-pályázatok elbírálásában egyes esetekben a fogadó ország képviselői is részt vesznek.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája végzi a szakmai kollégiumok bíráló munkájának előkészítését, koordinálását, a MÖB döntéseit segítő érdemi feladatok ellátását.
A kétoldalú államközi egyezmények keretében nemcsak Európa államaiba, hanem más földrészek egyes országaiba is (pl. Mexikó, Izrael, India stb.) elnyerhetőek ösztöndíjak a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz benyújtott pályázatokkal.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság a következő pályázati lehetőségeket kínálja hallgatók, diplomások, oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, művészek, PhD hallgatók számára, szinte valamennyi tudományágban:

* Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj - kiemelkedő teljesítményű és képességű fiatal kutatók, művészek és szakemberek részére, valamennyi tudományterületen, a világ bármely országába
* államközi ösztöndíjak (hosszú és rövid tanulmányutak, nyári egyetemek) Németország által adományozott: a DAAD ösztöndíjai, a Bajor Szabad állam ösztöndíja, a Baden-Württemberg Tartomány ösztöndíja
* Projekt alapú intézmények közötti együttműködéseket támogató pályázatok Németországgal - szakemberek, kutatási anyagok, információk rendszeres cseréje - számos tudományterületen
* A bécsi Collegium Hungaricumba szóló kutatási célú ösztöndíjak


Az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

* Egyetemi, főiskolai tanulmányok (rövid és hosszú tanulmányút, nyári egyetem), posztgraduális tanulmányok, kutatás, tudományos munka, kutatócsere, tapasztalatcsere, alkotómunka, szakmai gyakorlat, intézményi együttműködés előkészítése.
* Egyes országokba teljes egyetemi alap-, elsősorban nyelvszakosoknak rész- és doktori képzés.


További információ és az ösztöndíjak megtalálhatóak:

http://www.scholarship.hu


Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogram

Az Osztrák Tudományos és Kutatásügyi Minisztérium, valamint a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között megkötött 1976. május 19-től 1990. február 25-ig érvényes kulturális egyezmény 26. paragrafusa alapján folytatott vegyesbizottsági ülés folyamán 1990 februárjában megalakította az "Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogramot", amely az Ausztria és Magyarország közötti tudományos élet és a felsőoktatás kapcsolatainak elmélyítését szolgálja.

A támogatott tevékenységi kör:

* közös kutatási és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében,
* közös osztrák-magyar disszertációs témában kutatók ösztöndíjas támogatása,
* közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósítása céljából,
* tudományos anyagok elkészítése céljából történő kutatási célú tartózkodás,
* oktatási segédanyagok kiadása,
* magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok,
* publikációk, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységről, eredményről tájékoztatnak,
* ösztöndíjak


Az AKCIÓ kizárólag bilaterális, magyar-osztrák vonatkozású együttműködést támogat

További információ és a pályázatok megtalálhatóak:

http://www.omaa.elte.hu/