Ápolási Szabadság

ÁPOLÁSI SZABADSÁG (PFLEGEFREISTELLUNG)

(Forrás:http://www.igr.at/1045,,,1.html)

 

Mi a célja az ápolási szabadságnak?
Az ápolási szabadság biztosítja a munkavállaló számára keresetének továbbfolyósítására irányuló jogosultságát abban az esetben, ha egy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóját kell ápolnia. A rendelkezések érvényesek mindazon munkavállalókra, akiknél a munkaviszony magánjogi szerződésen alapul. 

Mikor vehető igénybe az ápolási szabadság?
Ha a munkavállaló egy a vele közös háztartásban élő beteg közeli hozzátartozóját ápolja, akkor egy hétre (heti munkaidőre) jogosult a munkavégzés alól történő felmentésre egy munkavégzési éven belül. Közeli hozzátartozónak számítanak a gyermekek, örökbefogadott és nevelt gyermekek, szülők, nagyszülők, unokák, házastársak és élettársak. 
Ha a közös háztartásban élő gyermek 12 évnél fiatalabb, akkor ismételt megbetegedés esetén a munkavállaló jogosult egy második hét ápolási szabadságra a munkavégzés évében. 

Az ápolási szabadságra való jogosultság nincsen várakozási időhöz kötve, a munkába lépést követően azonnal fennáll. Figyelni kell arra, hogy a próbaidő alatti ápolási szabadság nagyon gyakran a munkaviszonynak a munkáltató által történő felbontását vonja maga után, mivel a próbaidő alatt a munkaviszony bármikor indoklás nélkül megszüntethető.

Mi történik akkor, ha az ápolási szabadságra vonatkozó jogosultságot kimerítették?
Ha a gyermek a második hét után még mindig beteg, akkor a munkavállaló egyoldalúan szabadságot vehet ki. Egy ilyen szabadság megkezdéséhez nem szükséges a munkáltató hozzájárulása. 

Mi történik a gyermeket gondozó személy akadályozottsága esetén?
Az ápolási szabadságot akkor is igénybe lehet venni, ha az a házas-/élettárs, ill. az a személy, aki a gyermekről rendszeresen gondoskodik, ebben valamilyen fontos okból (pl. kórházi tartózkodás miatt) akadályozott lesz (ún. gondozási szabadság).

Mire kell figyelni az ápolási szabadság igénybevételekor?
Az ápolási szabadság igénybevételéről nem szükséges megállapodni a munkáltatóval. A munkavállaló csupán a munkáltatót időben értesíteni köteles arról, hogy a munka végzésében akadályozott, és igazolnia kell a feltételek fennállását.